Σλοβάκικη ΤV (Πηγή: Pop tv)
Limited Edition Wine
Ιταλικό άρθρο
Σλοβακικό άρθρο
Βοσνία & Χερζεκοβίκη άρθρο
Αυστριακό άρθρο
Ελληνικό άρθρο
Ελληνικό άρθρο
Ελληνικό άρθρο
Ελληνικό άρθρο
Hrvaški članek
Interview at Easy Engineering magazine